Lekce 6.4 - Často používané fráze


Téma 6 - Další užitečná slovíčka a fráze
Lekce 6.4 - Často používané fráze

FCB U6 L4

Come stai (sta)? - Jak se máš (máte)?

Bene, grazie e tu (Lei)? - Dobře, děkuji a ty (Vy)?

Quanto costa? - Kolik to stojí?

Mi chiamo... [mi kjámo...] - Jmenuji se...

Sono ceco. [sono čéko] - Jsem Čech.

Di dove sei? - Odkud jsi?

Sono di Praga / della Repubblica Ceca. - Jsem z Prahy / z ČR.

Scusi, non ho capito. [skúzy, non o kapýto] - Promiňte, nerozuměl jsem.

Non capisco. [non kapísko] - Nerozumím.

Dove è...? [dove e] - Kde je...?

Che cosa è? [ke kóza e] - Co je to?

Chi è? [ki e] - Kdo je to?

Parla tedesco / inglese? [tedésko / ingléze] - Mluvíte německy / anglicky?

Parlo inglese. [parlo ingléze] - Mluvím anglicky.

Non parlo italiano. - Nemluvím italsky.

Grazie. [grácie] - Prego. [prégo] - Děkuji. - Prosím.

Prendo un bicchiere di vino rosso. [bikjére] - Dám si sklenici červeného vína.

È tutto. - To je vše.

Dove trovo...? - Kde najdu... ?

Cerco /cerchiamo... [čérko / čerkjámo] - Hledám /hledáme...

Orario di apertura - Otevírací doba

Aperto x chiuso [kjúzo] - Otevřeno x zavřeno

Cassa [kasa] - Pokladna

Ospedale [ospedále] - Nemocnice

Ufficio cambio [ufíčo kambio] - Směnárna

Cambiare i soldi [kambiáre i soldi] - Vyměnit si peníze

C'è una banca qui vicino? [če...kui vičíno] - Je tu někde banka?

Vorrei... - Chtěl bych...

Il conto, per favore. [il kónto per favóre] - Účet, prosím.

Entrata libera/ Ingresso libero - Vstup volný

Dov'è il bagno? [dové il baňo] - Kde jsou toalety?

Dov'è il distributore di benzina? [bendzína] - Kde je benzínová stanice?

Giri a destra. [džíri a déstra] - Zahněte vpravo.

Giri a sinistra. [džíri a sinístra] - Zahněte vlevo.

Vada sempre diritto. - Jeďte rovně.Dneší lekce byla poslední z naší série lekcí cestovní italštiny! Přejeme Vám příjemné léto :-)


Jsme také na Skype:
Skype status
Připojte se k nám:
Hostelroma na Facebooku
nebo viz.: Kontakty

blog bann

Řím v jedné minutě