Lekce 5.3 - Nakupování - orientace v centru

  • Vytisknout

Téma 5 - Nakupování a tradiční italské pokrmy
Lekce 5.3 - Nakupování - orientace v centru

FCB U5 L3

In città - Ve městě

Vado bene per il centro storno di Roma? - Jdu správně do historického centra Říma?

C´e una gelatteria qui vicino? - Je tu někde zmrzlinářství?

Come si va all´ufficio postale? - Kudy se jde na poštu?

Dove posso comprare qualcosa da bere? - Kde mohu koupit něco k pití?

Scusi, per favore, dov´è il centro commerciale? - Promiňte, kde najdu obchodní dům?

Dov´è l'ufficio informazioni? - Kde najdu turistické informace?

Dove posso trovare un taxi? - Kde mohu najít taxi?

Puo indicarmi la strada sulla pianta della città / sulla carta, per favore? - Můžete mi prosím ukázat tu ulici na mapě?

Mi potrebbe dire dove si trova il negozio di alimentari? - Mohl byste mi říci, kde se nachází obchod s potravinami?

A sinistra - vlevo

A destra - vpravo

Sempre diritto - stále rovně

Vada sempre diritto. - Jděte stále rovně.

Attraversi la piazza. - Přejděte náměstí.

Giri a destra / a sinistra. - Zahněte vpravo / vlevo.

Prenda la prima strada a destra. - Zabočte na první ulici vpravo.

Vada fino alla chiesa e poi giri a sinistra. - Jděte až ke kostelu a pak zahněte vlevo.

Torni all´incrocio. - Vraťe se na křižovatku.

Vada in fondo a questa strada. - Jděte až na konec této ulice.

Andiamo a piedi. - Jdeme pěšky.

E meglio prendere un mezzo (pubblico). - Je lépe jet dopravním prostředkem.

Che mezzo prendiamo? - Čím pojedeme?

E a due passi da qui. - Je to odtud pár kroků.

E a 10 minuti da qui. - Je to odtud 10 minut.

La pasticceria si trova in piazza Garibaldi. - Cukrárna se nachází na náměstí Garibaldi.

Può prendere l´ascensore. - Můžete jet výtahem.

Mi disipace non lo so. - Bohužel nevím.

La fermata del tram si trova davanti alla banca. - Tramvajová zastávka se nachází před bankou.

La macelleria è di fronte all´albergo. - Řeznictví je naproti hotelu.

Ecco l´entrata. - Tady je vchod.

Scendete alla prossima fermata. - Vystupte na příští zastávce.

il centro città - centrum města

la periferia - okraj města

la stazione dei treni - vlakové nádraží

la stazione degli autobus - autobusové nádraží

la fermata del tram - tramvajová zastávka

l´ospedale più vicino - nejbližší nemocnice

un ufficio di polizia - policejní stanice

una stazione dei Carabinieri - policejní stanice „Carabinieri" (italská vojenská policie, která dohlíží jak na vojenské, tak i na civilní obyvatelstvo)

Come ringraziare - Jak poděkovat

Molte grazie. / Tante grazie. / Grazie mille. - Mockrát děkuji.

Di niente. / Di nulla. / Non c´è di che. - Není zač.


Příští lekce italštiny - ve středu 22.5.2013! Seznámíme vás s tradičními římskými pokrmy a víny!