Lekce 1.4 - Číslovky

Téma 1 - Úvodní seznámení s italským jazykem
Lekce 4 - Číslovky


FCB U1 L4

1 - uno, una [úno, úna]

2 - due

3 - tre

4 - quattro [kua´tro]

5 - cinque [činkue]

Lekce 1.3 - Abeceda a gestikulace

Téma 1 - Úvodní seznámení s italským jazykem
Lekce 3 - Abeceda a gestikulace

FCB U1 L3

Italská abeceda má celkem 21 písmen:

A [á], B [bí], C [čí], D [dý], E [é], F [effe], G [dží], H [a´ka], I [í], , L [elle], M [emme], N [enne],O [ó], P [pí], Q [kú], R [erre], S [esse], T [tý], U [ú], V [vú / ví], Z [dzéta]

V cizích slovech se vyskytuje také těchto 5 písmenek (nejsou však součástí italské abecedy):

Lekce 1.2 - Přízvuk, zdvojené souhlásky, jazykolamy

Téma 1 - Úvodní seznámení s italským jazykem
Lekce 2 - Přízvuk, zdvojené souhlásky, jazykolamy


FCB U1 L2


Přízvuk:

Italská výslovnost je ve srovnání s češtinou mnohem přízvučenější. Při hovoru je tedy nutno klást důraz na silnější intonaci a výraznější přízvuk. Názorná ukázka:

Italský přízvuk - ukázka

Ve většině italských slov je přízvuk na předposlední slabice od konce: importante, gelato, bambino

Přízvuk na 3. slabice od konce: automobile, telefono, opera

Přízvuk na 4. slabice od konce (pouze výjimečně): telefonano

Přízvuk na 1. slabice od konce: pokud je na poslední slabice grafický znak ì, à, è (pozor, tento znak neoznačuje délku jako česká čárka), vyslovuje se tato slabika krátce a přízvučně:

cit, caf, uni

Lekce 1.1 - Výslovnost

Téma 1 - Úvodní seznámeni s italským jazykem
Lekce 1 - Výslovnost


FCB U1 L1

Italština je románský jazyk, který pochází z vulgární latiny (hovorová verze latiny). Moderní verze jazyka se postupem času vyvinula z toskánského dialektu a používá se až dodnes - z historického pohledu je však patrný i vliv ostatních cizích jazyků, jako je například španělština nebo arabština (především v jižní Itálii). Italský jazyk je zde již více než 10 století a ke komunikaci jej používá téměř 70 miliónů rodilých mluvčích.

Pravidla italské výslovnosti jsou jasně daná, pokud se tedy naučíte, jak se jednotlivé hlásky a jejich kombinace správně vyslovují, máte vyhráno! Tímto se italská slova odlišují např. od anglických slov, která nemají jasně daná pravidla výslovnosti a musíte se tedy učit vyslovovat každé slovo zvlášť.